ÅBENT I DAG 10 - 17
Meg Webster, Concave room for Bees. Photo: Maja Theodoraki

Meg Webster, Concave room for Bees. Photo: Maja Theodoraki

ARoS Triennial for seniorborgere

På ARoS, langs kysten syd for Aarhus og i byrummet kan man opleve en række kunstværker, der illustrerer menneskets skiftende forhold til naturen gennem tiderne. The Garden præsenterer kunstværker, der blandt andet udforsker bæredygtig forandring og søger nye modeller for vores fremtidige samspil med naturen. Vi påvirker og skaber naturen, og nu er vi nået til en tidsalder, hvor naturen i højere grad påvirker den måde, vi lever på i form af for eksempel menneskeskabte klimaforandringer.

ARoS tilbyder en række mulighed for at få særlige omvisninger på udstillingsstederne sammen med kunstfaglige medarbejdere. Omvisningerne er gratis for seniorborgere og deres pårørende ifølge med seniorborgerne.

Der er begrænsede pladser på de enkelte omvisninger og man skal booke sig ind på vol@aros.dk eller på tlf. 87306644.

Program for seniorborgere

Alle arrangementer er gratis og kræver tilmelding

Der er begrænsede pladser på de enkelte omvisninger og man skal booke sig ind på vol@aros.dk eller på tlf. 87306644.

PÅ NATUR- OG KUNSTTUR MED ARoS - For gangbesværede

Tidspunkter: 18.07 kl. 10.30

ARoS tilbyder særlig tilrettelagte omvisninger langs kysten i udstillingen The Garden - End of Times; Beginning of Times. Turen er tilpasset gangbesværede i forhold til terræn og med indlagte hvilepauser. Varighed: ca. 90 min,

Mødested: Ved skulpturen ”Skum” af Bjarke Ingels på Tangkrogen

PÅ NATUR- OG KUNSTTUR MED ARoS - For hørehæmmede

Tidspunkter:12.07 kl. 13.00 og 28.07 kl. 14.30

ARoS tilbyder særlig tilrettelagte omvisninger langs kysten i udstillingen The Garden - End of Times; Beginning of Times. Turen er tilpasset hørehæmmede og der benyttes teleslynge. Varighed ca. 90 min

Mødested: Ved skulpturen ”Skum” af Bjarke Ingels på Tangkrogen

PÅ NATUR- OG KUNSTTUR MED ARoS - for synshandicappede

Tidspunkter: 13.07 kl. 10.30

ARoS tilbyder særlig tilrettelagte omvisninger langs kysten i udstillingen The Garden - End of Times; Beginning of Times. Turen er tilpasset synshandicappede og varetages af en specialuddannet ARoS guide. Varighed ca. 90 min. 

Du sørger selv for ledsager eller ringer til hjælpetjenesten på tlf. 86 21 66 38.

Mødested: Ved skulpturen ”Skum” af Bjarke Ingels på Tangkrogen

KROP OG KUNST - Motion

Tidspunkter: 13.07 kl. 10.00 og 27.07 kl. 11.00 

Kom med på frisk tur ud til kysten og oplev kunsten på en anden måde. ARoS har tilrettelagt en motionstur, der involverer møder med kunsten som inspirerer os til bevægelse. Varighed ca. 90 min.

Mødested: Ved skulpturen ”Skum” af Bjarke Ingels på Tangkrogen

PÅ TVÆRS AF GENERATIONER - Familie-venskabstur

Tidspunkter: 18.06 kl. 11.00 og 16.07 kl. 11.00

Tag på tur langs kysten i udstillingen The Garden - End of Times; Beginning of Times sammen med en ARoS Guide. Turen er tilrettelagt, så der tages hensyn til alle generationer, unge som ældre.

Der er mulighed for at købe et Krea Kit til deltagende børn ved kysten eller på ARoS. Varighed ca. 90 min.

Mødested: Ved skulpturen ”Skum” af Bjarke Ingels på Tangkrogen

PÅ NATUR- OG KUNSTTUR MED ARoS - Oplevelse og samtale

Tidspunkter: 14.07 kl. 11.00

ARoS tilbyder særlig tilrettelagte omvisninger langs kysten i udstillingen The Garden – End of Times; Beginning of Times. Turen foregår i et tilpasset tempo, så vi har tid til at diskutere kunsten med hinanden og ARoS guiden.  Varighed ca. 90 min. 

Mødested: Ved skulpturen ”Skum” af Bjarke Ingels på Tangkrogen

KUNST I BYRUMMET - Oplevelse og samtale

Tidspunkter: 08.07 kl. 11.00 og 4.07 kl. 10.00 

ARoS tilbyder særlig tilrettelagte omvisninger i udstillingen The Garden – End of Times; Beginning of Times som findes i byrummet. Turen foregår i et tilpasset tempo, så vi har tid til at diskutere kunsten med hinanden og ARoS guiden. Varighed: ca. 60 min.

Mødested: Mindet 6, 8000 Aarhus

KUNSTTUR VED  STRANDEN FOR YNGRE DEMENTE OG DERES FAMILIE   

Tidspunkter:  08.07 kl. 11.00

Tag med på tur langs kysten i udstillingen The Garden - End of Times; Beginning of Times sammen med en ARoS Guide, der er uddannet demensven. 

Der er mulighed for at købe et Krea Kit ved kysten eller på ARoS til deltagende børn. Varighed: ca. 90 min.

Mødested: Ved skulpturen ”Skum” af Bjarke Ingels på Tangkrogen

ARoS KOMMER TIL JER

Besøg

ARoS tilbyder en times besøg på plejehjemmet, lokal- eller aktivitetscentret, hvor vi fortæller om udstillingen The Garden – End of Times; Beginning of Times. 

Besøget er gratis og bookes efter ført til mølle-princippet. Tidspunktet tilpasses jeres behov.

Kontakt os for yderligere information på Tlf 87306644 eller vol@aros.dk

Podcast

I forbindelse med udstillingen The Garden – End of Times; Beginning of Times er der lavet en ARoS Podcast Jagten på Naturen.
PROGRAM FOR SENIORBORGERE

Alle arrangementer er gratis og kræver tilmelding

Der er begrænsede pladser på de enkelte omvisninger og man skal booke sig ind på vol@aros.dk eller på tlf. 87306644.

GODE RÅD TIL EN GOD KUNSTOPLEVELSE

Kunst byder på oplevelser for alle.

Hvis du, din familie og venner, ønsker at tage en kunsttur langs kysten uden ARoS guide kan det være rart med et par gode råd om, hvordan man bedst får en god kunstoplevelse.

God fornøjelse med dine kunstoplevelser på ARoS Triennial.

Kunst skal opleves: Brug alle dine sanser i mødet med kunstværket.

Mød et kunstværk som du møder et nyt menneske: Åben, nysgerrig og imødekommende.

Genkender du noget i kunstværket: en figur, en stemning, en farve, en lyd, et materiale?

Registrer detaljer, materialevalg, bearbejdning, linjer, størrelsesforhold farver og sammenhængen mellem de forskellige ting.

Er der noget i kunstværket, der får dig til at tænke på særlige oplevelser eller følelser i dit liv?

Overvej hvad kunstneren vil dig med sit værk. Hvad er det, kunstneren prøver at fortælle?

Husk at læse kunstværkets titel; ofte har det en betydning for din oplevelse af værket.

Husk at gå rundt om skulpturer og ind i installationer. Kunstneren vil have dig til at opleve alle tre dimensioner med kroppen.

Har du set noget i andre kunstværker, som du genkender og kan bruge i din oplevelse af værket?

HAR DU/I BØRN MED PÅ TUREN

Tag dit barn i hånden, lyt til barnet og tal om det, I oplever i mødet med kunstværket.

Skab en god stemning omkring jeres samtale om kunsten.

Kunst kan være provokerende. Tal om det hvis du vurderer, at kunstneren har overskredet dine eller dit barns grænser.

Leg ’ting-finder’ i kunstværket med dit barn. Børn er gode til at finde detaljer og ser ofte andre ting end voksne.

Hvilket humør sætter kunstværket jer i? Bliver I glade? Kede af det? Vrede? Eller…?

Vækker kunstværket gode fællesminder? Hvis ja, så tal om dem.

Digt en lille historie, hvor I bruger fx 5 ting fra kunstværket. Fokusér på det dit barn har set i værket. 

©ARoS 2017